Autoresponder

Powiadomienie o nieobecnościw systemie poczty elektronicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

W jaki sposób skonfigurować sobie autorespondera?

W kilku prostych krokach dowiesz się jak to zrobić.

W systemie pocztowym wykorzystywanym przez Uniwersytet Zielonogórski do obsługi kont poczty elektronicznej pracowników uczelni jest zaimplementowana funkcja autorespondera, czyli automatycznej odpowiedzi systemu odsyłanej nadawcy wiadomości elektronicznej.

 

Funkcja ta może być wykorzystana do ustawienia automatycznych odpowiedzi np. w czasie gdy pracownik jest na urlopie lub z jakiegoś innego powodu nie może uczestniczyć w korespondencji z nadawcą. W takim przypadku każdy użytkownik może samodzielnie ustawić stosowny do sytuacji komunikat tekstowy. Aby tego dokonać należy wykonać poniższe kroki.

Krok 1

Logowanie do systemu Zimbra

Krok 1 Logowanie do systemu Zimbra

W pierwszym kroku należy zalogować się do systemu pocztowego Zimbra w jego webowej odmianie. W przeglądarce internetowej (w niniejszej instrukcji jest to Mozilla Firefox) wchodzimy na stronę https://poczta.uz.zgora.pl.

 

UWAGA! Zalecamy sprawdzenie, czy w polu adresu przeglądarki jest widoczny na pewno adres https://poczta.uz.zgora.pl, a nie inny adres. Każdy inny ciąg znaków, który jest widoczny w miejscu adresu strony, niż ten podany powyżej jest niepoprawny i oznacza, że jest to próba wyłudzenia danych. W takiej sytuacji prosimy nie wpisywać żadnych danych w pola formularza i nie wciskać żadnych przycisków, pomimo, że wygląd strony jest identyczny. Należy wprowadzić poprawny adres w pole adresu przeglądarki  i przejść na oficjalną stronę systemu pocztowego Zimbra. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z informatykiem obsługującym Państwa jednostkę lub, jesłi jest on nieosiągalny, z pracownikiem Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Następnie w pola formularza, który wyświeli się na stronie wprowadzamy dane identyfikacyjne. Jako "Nazwę użytkownika" podajemy adres osobisty przypisany do naszego konta pocztowego, a w pole "Hasło" - hasło, które umożliwia dostęp do tego konta.

Krok 2

Ekran właściwości

Krok 2 - wybór właściwości

Po udanym zalogowaniu się do systemu Zimbra należy wybrać opcję Właściwości.

 

Opcje znajdują się w postaci fiszek w górnym pasku na niebieskim tle bezpośrednio pod logiem systemu Zimbra.


Krok 3

Funkcja powiadomienie o nieobecności

Krok 3 - funkcja powiadomienie o nieobecności

Z listy funkcji w lewym menu należy wybrać pozycję "Powiadomienie o nieobecności", po jej wybraniu uzyskamy możliwość skonfigurowania naszej automatycznej odpowiedzi, czyli autorespondera.


Krok 4

Konfiguracja autorespondera

Krok 4 - konfiguracja autorespondera

Aby uaktywnić autoresponder należy ustawić opcję Poza biurem na pozycję "Wyślij automatyczną odpowiedź". W tym momencie kolejne pola zostaną odblokowane, aby umożliwić wprowadzenie kolejnych danych.

 

Automatyczna odpowiedź

W to pole należy wprowadzić tekst automatycznej odpowiedzi, która zostanie wysłana do nadawcy listu.

 

Przedział czasu

W tym miejscu należy określić w jakim okresie ma działać autoresponder. Poniżej widoczne są listy "Rozpocznij"  i "Zakończenie", które umożliwiają ustawienie daty od/do kiedy ma być aktywny autoresponder.

Na poziomie tych list widoczne są jeszcze listy zawierające czas, analogicznie, rozpoczęcia i zakończenia działania każdego dnia z przedziału wybranego z list "Rozpocznij" i "Zakończenie", a także pole "Cały dzień", które powoduje, że autoresponder bedzie aktywny przez całą dobę w ustawionym przedziale dat.


Krok 5

Zapisanie ustawień

Krok 5 - zapisanie ustawień autorespondera

Ostatnim krokiem, który należy wykonać aby ustawić opcję automatycznej odpowiedzi jest zapisanie ustawień.

 

Odpowiedni przycisk [Zapisz] znajduje się z lewej strony pod górnym menu z opcjami systemu Zimbra.

 

Od tego momentu każdy nadawca, który w określonym przez nasz okresie wyśle na naszą skrzynkę jakąś wiadomość, zostanie powiadomiony o tym, że otrzymaliśmy od niego wiadomość i jednocześnie otrzma zdefiniowaną przez nas treść  autorespondera. 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.