Dyrektor

dr inż. Przemysław Baranowski

dr inż. Przemysław Baranowski

Dyrektor Centrum Komputerowego UZ

  • Reprezentowanie Centrum Komputerowego UZ
  • Przygotowanie planów rzeczowo-finansowych Centrum Komputerowego UZ
  • Przygotowanie wniosków i realizacja projektów w Centrum Komputerowym UZ
  • Zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Centrum Komputerowego UZ
  • Wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju i rozbudowy istniejącej struktury sieci USK UZ
  • Wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju systemów informatycznych USK UZ
  • Odpowiedzialność za eksploatację i rozbudowę węzłów oraz szkieletu Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego USK UZ

siedziba

 

Adres :
 
ul. Podgórna 50a
65-246 Zielona Góra
Kampus A, Budynek Administracyjny A-4, pok. 113
Telefon : (+48 68) 328 7307
(+48) 789 442 194
E-mail : P.Baranowski@ck.uz.zgora.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.