Rozdzielanie/filtrowanie wiadomości poczty elektronicznej w systemie ZIMBRA

Niniejszy dokument dotyczy rozdzielania wiadomości/tworzenia filtrów poczty elektronicznej z użyciem dodatkowych aliasów konta pocztowego.

 

Dokument dedykowany do przeglądarkowej wersji Zimbra, dlatego wygląd niektórych okienek może różnić się wizualnie w zależności od używanej przeglądarki. Nie powinno to jednak skutkować merytorycznymi różnicami.

Krok 1

Tworzenie nowego folderu w systemie pocztowym

Tworzenie folderu poczty w systemie ZIMBRA

Aby utworzyć nowy folder należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na napis „Foldery poczty”. Następnie wybieramy opcję: „Nowy folder”.

 

W okienku dialogowym w polu nazwa podajemy nazwę kojarzącą się z filtrem który utworzymy np. Wnioski.

Krok 2

Tworzenie filtra

Właściwości w głównym menu systemu ZIMBRA

Z głównego Menu systemu ZIMBRA wybieramy "Właściwości".

Sekcja Filtry, opcja Utwórz filtr

Następnie wchodzimy w zakładkę „Filtry’ i wybieram Utwórz filtr

Edycja filtra/definiowanie parametrów filtra

W kolejnym kroku należy zdefiniowac parametry filtra.

Przyklad oparty na dodatkowym adresie poniżej.

 

W miejscu adresu testowy@ck.uz.zgora.pl wprowadzamy adres dodatkowy dołączony do naszego konta email.

 

W kolejnym kroku w sekcji „Wykonaj następujące zadanie:” po wybraniu opcji „Przenieś do folderu” klikamy na przycisk "Przegladaj" i wybieramy z listy utworzony powyżej folder.

Krok 3

Test działania filtra

Test działania filtra

Do sprawdzenia naszego filtra tworzymy nową wiadomość email i wprowadzamy adres który użyliśmy, a następnie wysyłamy wiadomość testową. Jeżeli wszystko zostało utworzone poprawnie system automatycznie przeniesie nowy email do wskazanego powyżej folderu.

Filtr Anty-Spam

Tworzenie przykładowego filtru antyspamowego

Klucz [SUSPECTED SPAM] jako słowo kluczowe filtra antyspamowego

Opisana powyżej metoda rozdzielania/filtrowania wiadomości w systemie ZIMBRA, może być użyta do oddzielania niechcianych wiadomości, które przedostają się do skrzynki pocztowej użytkownika.

 

System antyspamowy Uniwersytetu Zielonogórskiego oznacza prawdopodobną niechcianą wiadomość słowem kluczowym [SUSPECTED SPAM], które jest doklejane do tytułu wiadomości. Dlatego też, w prosty sposób, można utworzyć filtr oparty o ten właśnie klucz.

Wynik działania poprawnie zdefiniowanego filtra antyspamowego

Jeżeli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie do folderu „Spam” trafi każda wiadomość która została oznaczona przez system antyspamowy UZ jako niechciana. 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.