Kontakt

Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dane teleadresowe

ul. Podgórna 50a
65-246 Zielona Góra
Kampus A, Budynek A-4
Telefon : (68) 328 2525
Fax : (68) 324 4012

WWW : http://www.ck.uz.zgora.pl

Numery telefonów/adresy kontaktowe

Dyrektor : (68) 328 7307
Sekretariat : (68) 328 2525
sekretariat@ck.uz.zgora.pl
Administratorzy sieci USK i MSK  
(poczta elektroniczna, 
łącza bezprzewodowe) :
(68) 328 2393
serwis@uz.zgora.pl
Dział projektów multimedialnych  
(webmaster) :
(68) 328 2231
webmaster@uz.zgora.pl

 
Dział oprogramowania i komputeryzacji zarządzania UZ  
 

(68) 328 4708
(68) 328 4707
 

system Dziekanat 2.3 :
legitymacje :
system.dziekanat@uz.zgora.pl
sels@uz.zgora.pl
Zdalny dostęp (VPN, VDI),
dostęp przez serwer Proxy  
Wnioski o konta e-mail :
serwis@uz.zgora.pl
Dostęp do Internetu w Domach Studenta : Internet-DS@uz.zgora.pl
Systemy PERS, SKEP : system.dziekanat@uz.zgora.pl
Systemy PracNet, StudNet : system.dziekanat@uz.zgora.pl
Weryfikacja prac dyplomowych w systemie JSA : system.dziekanat@uz.zgora.pl
Uprawnienia do pobierania kluczy : system.dziekanat@uz.zgora.pl
Zdalne nauczanie  
(Google Classroom, Google Meet) :
elearn@uz.zgora.pl

 


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.