Ograniczenia skrzynek pocztowych

e-mail.jpg

Na skrzynki poczty elektronicznej pracowników UZ nałożono ograniczenie powierzchni dyskowej do 25 GB.

Użytkownicy automatycznie będą informowani o przekroczeniu 90% przydzielonej powierzchni dyskowej.

 

Orientacyjna informacja o aktualnej zajętości przydzielonej powierzchni dyskowej jest przedstawiona w webowym systemie poczty elektronicznej Uniwersyetu Zielonogórskiego - ZIMBRA (https://poczta.uz.zgora.pl) w postaci paska w górnym prawym rogu ekranu pod nazwiskiem użytkownika. 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.