Platforma sprzętowo-programowa na potrzeby serwisów WWW

Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (CK UZ) udostępnia jednostkom organizacyjnym oraz pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego środowisko sprzętowo programowe na potrzeby funkcjonowania serwisów WWW. Środowisko to działa w oparciu o kontenery WWW. Kontenery tworzone są na platformie OpenVZ z wykorzystaniem środowiska systemu operacyjnego Linux CentOS. Każdy serwis WWW umieszczony jest w wydzielonym kontenerze z dedykowanymi zasobami procesora, pamięci RAM oraz przestrzeni dyskowej. Parametry mogą być zmienione czasowo np. w momencie intensywnego wykorzystania kontenera w celu zapewnienia mu odpowiedniej mocy obliczeniowej do jego funkcjonowania. Serwisy WWW działają w oparciu o platformę programową Nginx-PHP-FPM-MySQL. W przypadku oprogramowania Nginx oznacza to w szczególności brak możliwości modyfikacji zachowania serwera poprzez używanie plików „.htaccess”.

 

Do tworzenia serwisów WWW ich właściciele mogą wykorzystywać oprogramowanie CMS oraz inne platformy wspomagające tworzenie serwisów WWW. Poniżej podana jest lista pakietów CMS oraz pakietów oprogramowania wspomagającego tworzenie serwisów WWW, dla których CK UZ daje gwarancję prawidłowego działania w udostępnianym środowisku kontenerów WWW.

 

  • Drupal
  • Joomla!
  • WordPress
  • Phpwcms (dla wersji PHP poniżej 7.x)
  • Modx
  • Contao
  • gpEasy
  • LimeSurvey
  • Moodle
  • October

 

Dla każdego innego oprogramowania CMS spoza powyższej listy CK UZ nie może zagwarantować, że oprogramowanie to będzie działało prawidłowo w udostępnianym środowisku kontenerów WWW. W przypadku używania oprogramowania z powyższej listy CK UZ każdorazowo rekomenduje stosowanie najnowszych dostępnych wersji oprogramowania.

 

Centrum Komputerowe UZ zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń oraz listy wspieranych systemów CMS.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.