Poczta elektroniczna dla pracowników UZ

1. Dostęp z poziomu przeglądarki WWW

Ekran logowania

System poczty elektronicznej dostępnej dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego osiągalny jest poprzez przeglądarkę stron WWW pod adresem:

 

http://poczta.uz.zgora.pl

 

 

Jako nazwę użytkownika należy podać adres osobisty lub login, które zostały określone w procesie tworzenia konta pocztowego dla pracownika UZ.

 

 

W polu <hasło> należy wpisać hasło takie samo jak wygenerowane w procesie tworzenia konta pocztowego lub zmienione w późniejszym czasie przez przez pracownika.

 

Popraność danych logowania można zweryfikować podając je na stronie pod adresem: https://admin.uz.zgora.pl.

2. Dostęp za pomocą programu pocztowego

Do konta pracowniczej poczty elektronicznej jest możliwy dostęp również za pomocą wybranego programu do obsługi poczty elektronicznej. Aby skonfigurować dostęp należy w odpowiednie miejsce w tym programie wprowadzić następujące informacje konfiguracyjne:

 • Serwer SMTP (poczta wychodząca): poczta.uz.zgora.pl
   

 • Serwer SMTP porty: 465 (SSL) lub 587 (TLS)
   

 • Serwer IMAP/POP3 (poczta przychodząca): poczta.uz.zgora.pl
   

 • Serwer IMAP port: 993 (SSL)

   

 • Serwer POP3 port: 995 (SSL)
   

 • Nazwa użytkownika: login
   

 • W polu hasło należy wpisać hasło dostępu do konta pocztowego, wygenerowane w procesie rejestracji lub zmienione w późniejszym czasie przez pracownika.
   

 • UWAGA: w konfiguracji należy zaznaczyć opcję „serwer wymaga uwierzytelnienia

3. Nazwa użytkownika - login

Pracownicy Uniwerstytetu Zielonogórskiego otrzymują nazwę użytkownika (login) podczas rejestracji skrzynki pocztowej,
 

4. Uwagi ogólne

Zmiana hasła możliwa jest TYLKO przez portal https://admin.uz.zgora.pl

 

Problemy z pocztą należy zgłaszać na adres: serwis@uz.zgora.pl


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.