Uniwersytet Zielonogórski
kontakt | PL

Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Poczta elektroniczna dla pracowników UZ

1. Dostęp z poziomu przeglądarki WWW

Ekran logowania

System poczty elektronicznej dostępnej dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego osiągalny jest poprzez przeglądarkę stron WWW pod adresem:

 

http://poczta.uz.zgora.pl

 

 

Jako nazwę użytkownika należy podać login

 

 

W polu <hasło> należy wpisać hasło takie samo jak do portalu http://admin.uz.zgora.pl

2. Dostęp za pomocą programu pocztowego

Do konta pracowniczej poczty elektronicznej jest możliwy dostęp również za pomocą wybranego programu do obsługi poczty elektronicznej. Aby skonfigurować dostęp należy w odpowiednie miejsce w tym programie wprowadzić następujące informacje konfiguracyjne:

 • Serwer SMTP (poczta wychodząca): poczta.uz.zgora.pl
   

 • Serwer SMTP porty: 465 (SSL) lub 587 (TLS)
   

 • Serwer IMAP/POP3 (poczta przychodząca): poczta.uz.zgora.pl
   

 • Serwer IMAP port: 993 (SSL)

   

 • Serwer POP3 port: 995 (SSL)
   

 • Nazwa użytkownika: login
   

 • W polu hasło należy wpisać hasło takie samo jak do portalu http://admin.uz.zgora.pl
   

 • UWAGA: w konfiguracji należy zaznaczyć opcję „serwer wymaga uwierzytelnienia

3. Nazwa użytkownika - login

Pracownicy Uniwerstytetu Zielonogórskiego otrzymują nazwę użytkownika (login) podczas rejestracji poczty
 

4. Uwagi ogólne

Aby aktywować dostęp do poczty elektronicznej wymagana jest zmiana hasła w portalu http://admin.uz.zgora.pl

 

Zmiana hasła możliwa jest TYLKO przez portal http://admin.uz.zgora.pl

 

Problemy z pocztą należy zgłaszać do informatyka na wydziale: admin@nazwa_wydziału.uz.zgora.pl lub serwis@uz.zgora.pl


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.