Poczta elektroniczna dla studentów UZ

1. Dostęp z poziomu przeglądarki WWW

Ekran logowania

System poczty elektronicznej dostępnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego osiągalny jest poprzez przeglądarkę stron WWW pod adresem:

 

https://poczta.stud.uz.zgora.pl

 

Jako nazwę użytkownika należy podać login w postaci:

 

login@stud.uz.zgora.pl

 

W polu <hasło> należy wpisać hasło takie samo jak do portalu https://student.uz.zgora.pl

2. Dostęp za pomocą programu pocztowego

Do konta studenckiej poczty elektronicznej jest możliwy dostęp również za pomocą wybranego programu do obsługi poczty elektronicznej. Aby skonfigurować dostęp należy w odpowiednie miejsce w tym programie wprowadzić następujące informacje konfiguracyjne:

 • Serwer SMTP (poczta wychodząca): poczta.stud.uz.zgora.pl
   

 • Serwer SMTP porty: 465 (SSL) lub 587 (TLS)
   

 • Serwer IMAP/POP3 (poczta przychodząca): poczta.stud.uz.zgora.pl
   

 • Serwer IMAP port: 993 (SSL)

   

 • Serwer POP3 port: 995 (SSL)
   

 • Nazwa użytkownika: login
   

 • W polu hasło należy wpisać hasło takie samo jak do portalu http://student.uz.zgora.pl
   

 • UWAGA: w konfiguracji należy zaznaczyć opcję „serwer wymaga uwierzytelnienia

3. Nazwa użytkownika - login

 • Studenci studiów dziennych i zaocznych: numer_albumu (np. 223344)
   
 • Studenci programu Erasmus: numer_abumu bez liter (np. 223344E -> 223344)
   
 • Studenci studiów podyplomowych: osiem znaków rozpoczynając od „1” i kończąc numerem albumu oraz wypełnienie „0” brakujących pozycji bez liter (np. numer albumu= 2345S to login=10002345)
   
 • Studenci studiów doktoranckich: osiem znaków rozpoczynając od „2” i kończąc numerem albumu oraz wypełnienie „0” bez liter brakujących pozycji (np. numer albumu= 2345D to login=20002345)

4. Uwagi ogólne

Aby aktywować dostęp do poczty elektronicznej wymagana jest zmiana hasła w portalu http://student.uz.zgora.pl

 

Zmiana hasła możliwa jest TYLKO przez portal http://student.uz.zgora.pl

 

Problemy z pocztą należy zgłaszać do informatyka odpowiedzialnego za pocztę studencką na wydziale lub na adres admin@nazwa_wydziału.uz.zgora.pl.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.