Pracownicy

Pracownia administratorów

Numery telefonów/adresy kontaktowe

Administratorzy sieci USK i MSK : (68) 328 2463
Administratorzy sieci USK i MSK  
(poczta elektroniczna, łącza bezprzewodowe) :
(68) 328 2393
serwis@uz.zgora.pl

 
Dział projektów multimedialnych  
(webmaster) :
(68) 328 2231
webmaster@uz.zgora.pl

 

 

Pracownicy

mgr inż. Paweł Skalski

mgr inż. Paweł Skalski

Główny specjalista - administrator sieci komputerowych
Kierownik pracowni administratorów

 

 • Zarządzanie i nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego USK UZ
 • Administrowanie serwerami sieciowymi sieci USK UZ
 • Tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na głównych serwerach sieci USK UZ
 • Opracowanie projektów rozbudowy sieci USK UZ
 • Nadzór nad funkcjonowaniem sieci USK UZ
 • Koordynacja współpracy z administratorami lokalnych sieci komputerowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 116B
tel. (+48 68) 328 2463
      (+48) 789 441 619
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: P.Skalski@ck.uz.zgora.pl
inż. Kazimierz Adamczewski

inż. Kazimierz Adamczewski
Specjalista ds. fotografii
 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-0),
pokój 010
tel. (+48 68) 328 2214
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: K.Adamczewski@ck.uz.zgora.pl
mgr inż. Krzysztof Jarosiński

mgr inż. Krzysztof Jarosiński

Główny specjalista ds. projektów multimedialnych

 • Tworzenie i zarządzanie głównym serwisem internetowym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Pionu Prorektora ds. Rozwoju
 • Koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
 • Zarządzanie bazami danych wykorzystywanymi w pracy serwisów Internetowych (MySQL)
 • Aktualizacja oprogramowania niezbędnego do tworzenia i administrowania serwisem WWW
Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 115
tel. (+48 68) 328 2231
      (+48) 789 441 426
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: K.Jarosinski@ck.uz.zgora.pl

mgr inż. Tomasz Nowak

Administrator sieci komputerowych

 

 • Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego USK UZ
 • Zarządzenie systemami wirtualizacji środowisk systemów operacyjnych

 • Zarządzanie podstawowymi serwisami sieciowymi takimi jak poczta elektroniczna, systemy antyspamowe

 • Zarządzanie systemami zasilania awaryjnego w węzłach USK UZ

 • Udział w wyznaczaniu ogólnych kierunków rozbudowy istniejącej struktury sieci USK UZ

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 116
tel. (+48 68) 328 2393
      (+48) 789 441 561
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: T.Nowak@ck.uz.zgora.pl
inż. Bartosz Pacyński

inż. Bartosz Pacyński

Administrator sieci komputerowych

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 110
tel. (+48 68) 328 2393
      (+48) 789 441 561
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: B.Pacynski@ck.uz.zgora.pl
mgr inż. Roman Rekut

mgr inż. Roman Rekut

Główny specjalista - administrator sieci komputerowych

 

 • Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego USK UZ
 • Administrowanie serwerami sieciowymi sieci USK UZ
 • Tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na głównych serwerach sieci USK UZ
 • Opracowanie projektów rozbudowy sieci USK UZ
 • Nadzór nad funkcjonowaniem sieci USK UZ
 • Wprowadzanie wymaganych zmian w konfiguracji urządzeń sieciowych w sieci USK UZ

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 116B
tel. (+48 68) 328 2463
     (+48) 789 441 619
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: R.Rekut@ck.uz.zgora.pl
mgr inż. Łukasz Zaręba

mgr inż. Łukasz Zaręba

Administrator sieci komputerowych

 • Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci bezprzewodowych w ramach USK UZ
 • Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zasilania awaryjnego USK UZ
 • Zarządzanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego Lubuskiej Sieci Teleradiologii

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 115
tel. (+48 68) 328 2231
      (+48) 789 441 426
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: L.Zareba@ck.uz.zgora.pl

Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania

Numery telefonów/adresy kontaktowe

Dział oprogramowania i komputeryzacji zarządzania UZ :

(68) 328 4708
(68) 328 4707
 

system Dziekanat 2.3 :
legitymacje :
system.dziekanat@uz.zgora.pl
sels@uz.zgora.pl
Zdalne nauczanie  
(Google Classroom, Google Meet) :
elearn@uz.zgora.pl

 

Pracownicy

dr inż. Jarosław Gramacki

dr inż. Jarosław Gramacki

Administrator baz danych
Kierownik pracowni oprogramowania i komputeryzacji zarządzania
 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 116
tel. (+48 68) 328 2650
fax. (+48 68) 324 4012
      (+48) 789 441 770
e-mail: J.Gramacki@ck.uz.zgora.pl
           system.dziekanat@uz.zgora.pl
mgr Grzegorz Arkit

mgr Grzegorz Arkit

Główny specjalista - programista baz danych
 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 101
tel. (+48) 603 74 74 85
fax. (+48 68) 324 4012
     
e-mail: G.Arkit@ck.uz.zgora.pl
mgr Joanna Berer

mgr Joanna Berer

Programista baz danych

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 108
tel. (+48 68) 328 4707
     (+48) 789 441 770
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: J.Berer@ck.uz.zgora.pl
          system.dziekanat@uz.zgora.pl
 

mgr Leszek Cisakowski

mgr Leszek Cisakowski

Programista baz danych
 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 109
tel. (+48 68) 328 4708
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: L.Cisakowski@ck.uz.zgora.pl
          system.dziekanat@uz.zgora.pl
mgr Marcin Majdański
mgr Marcin Majdański
Programista baz danych
 
Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 108
tel. (+48 68) 328 4707
      (+48) 789 441 770
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: M.Majdanski@ck.uz.zgora.pl
          system.dziekanat@uz.zgora.pl
mgr inż. Łukasz Stefanowicz

mgr inż. Łukasz Stefanowicz

Programista baz danych

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 109
tel. (+48 68) 328 4708
      (+48) 789 441 770
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: L.Stefanowicz@ck.uz.zgora.pl
          system.dziekanat@uz.zgora.pl
mgr inż. Krzysztof Zakowicz

mgr inż. Krzysztof Zakowicz

Programista baz danych

 

Kampus A, Budynek Administracyjny (A-4),
pokój 108
tel. (+48 68) 328 4707
      (+48) 789 441 770
fax. (+48 68) 324 4012
e-mail: K.Zakowicz@ck.uz.zgora.pl
           system.dziekanat@uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.