Pracownicy - zmiana hasła do usług sieciowych

Szanowni Państwo!

Od września 2014 r. pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą samodzielnie dokonać zmiany hasła przez portal https://admin.uz.zgora.pl. Do tej pory zmiana hasła dokonywana była poprzez generator haseł, który proponował nowe hasło bez możliwości samodzielnego wprowadzenia własnego tekstu.

 

Aby można było zakończyć całą procedurę, nowe hasło musi być sklasyfikowane jako "silne" lub "bardzo silne".

 

Zalecamy, aby hasło składało się z min 10 znaków zawierających:

  • małeDUŻE litery
  • cyfry
  • znaki specjalne: @ # * % ^ & $ ! _ -

 

Ze względów bezpieczeństwa zalecamz jest zmianę hasła co 6 miesięcy.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.