Projekty realizowane w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)

MAN-HA

MAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych).

 

Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

 

MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

 

W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

NewMAN

NewMAN

Projekt pn. „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN” zakłada wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN wśród których występuje Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN. Realizacja tego projektu pozwoli, między innymi, na zwiększenie przepustowości sieci MAN oraz umożliwi zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewni integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki.

PLATON - Platforma Obsługi Nauki

PLATON

Projekt PLATON (Platforma Obsługi Nauki) zakładał stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa (ZMSK ZielMAN) bezpośrednio bierze udział w realizacji zadań wideokonferencji, eduroam, kampusowych, naukowej interaktywnej telewizji.

EduRoam - Education Roaming

Projekt EduRoam

EduRoam (Education Roaming) – międzynarodowy projekt, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności z wykorzystaniem serwera autoryzacyjnego (Radius) i 802.1x.

 

W związku z zapotrzebowaniem na bezproblemowy dostęp do sieci Internet, Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego rozbudowało system bezprzewodowego dostępu do Internetu na Uniwersytecie Zielonogórskim, włączając się w ogólnoeuropejski projekt EduRoam. Eduroam to system działający w wielu krajach Europy (i nie tylko, np.: Australia), którego ideą jest dostarczenie jednolitej usługi dostępu do Internetu w jednostkach edukacyjnych. Użytkownicy Eduroam bez wprowadzania zmian do konfiguracji i bez kontaktu z administratorami, mogą uzyskać dostęp do sieci w wielu instytucjach naukowych.

CLUSTERIX

Mapa połączeń CLUSTERIX

Rys. 1. Topologia fizycznych połączeń systemu CLUSTERIX

W Centrum Komputerowym od 2005 roku funkcjonuje lokalny zasób obliczeniowy ogólnopolskiej siatki obliczeniowej. Klaster ten powstał w ramach ogólnopolskiego projektu CLUSTERIX, a Centrum Komputerowe było głównym wykonawcą i koordynatorem realizacji projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Celem inicjatywy CLUSTERIX było opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie produkcyjnej siatki obliczeniowej (ang. grid computing) utworzonej z lokalnych klastrów znajdujących się w 12 odległych geograficznie ośrodkach naukowych (Rys. 1). Połączenie sieciowe zostało zrealizowane na bazie sieci optycznej PIONIER.

 

Zielonogórski klaster obliczeniowy składa się z czterech 2-dwu procesorowych węzłów obliczeniowych (64-bitowe) oraz dwóch maszyn wspierających system (serwer licencji kompilatorów, system kolejkowy, baza użytkowników, sieciowy system plików, firewall itp.).

 

Uczestnicy projektu CLUSTERIX a w tym Uniwersytet Zielonogórski podpisali w 2006 roku Umowę Konsorcjum Gridowego w celu kontynuacji prac badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zainicjowanych w ramach projektu celowego CLUSTERIX (Krajowy Klaster Linuxowy)


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.