Sulechowska Miejska Sieć Komputerowa SulMAN

Od 2011 roku funkcjonuje w Sulechowie, zbudowana przez Uniwersytet Zielonogórski, sieć miejska pod nazwą Sulechowska Miejska Sieć Komputerowa SulMAN. Budowa sieci została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy w Sulechowie, Urzędu Starosty Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sieć SulMAN jest w całości własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Sulechowska Miejska Sieć Komputerowa SulMAN w Sulechowie składa się z 12 węzłów, a łącza światłowodowe, które zbudowane zostały w kanalizacji Orange PL, mają długość ponad 3,5 km. W budowie sieci SulMAN wykorzystano istniejące w tym mieście dwa węzły sieci PIONIER. Na bazie tych węzłów zbudowana została sieć, która ma bezpośrednie połączenie światłowodowe z ZMSK ZielMAN w  Zielonej Górze łączem typu Ethernet o przepustowości 10 Gb/s.

 

Do zestawienia tego połączenia wykorzystano tzw. „włókna regionalne” sieci PIONIER tzn. włókna, które są przeznaczone do budowy przez ośrodki regionalne takie jak MAN Zielona Góra (ZMSK ZielMAN) sieci regionalnych dla środowiska samorządowego i administracji państwowej w których funkcjonują.

 

Zakup sprzętu niezbędnego do zestawienia łącza 10 Gb/s do Sulechowa został sfinansowany w ramach Projektu NewMAN. Sieć SulMAN jest przykładem praktycznej realizacji projektu współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z samorządami tzn. Starostą Powiatu Zielonogórskiego i Burmistrzem Miasta Sulechów oraz jednostką akademicką, którą reprezentował J.M. Rektor PWSZ w Sulechowie.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.