Tryb postępowania przy zakładaniu kont pocztowych pracowników UZ

Każdy z pracowników Uniwersytetu ma możliwość otrzymania konta poczty elektronicznej na serwerze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aby to uczynić należy:

  • Wejść na stronę z elektronicznym formularzem zakładania konta pocztowego pracownika UZ
  • Zaznajomić się z Regulaminem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zasadami użytkowania sieci i Regulaminem świadczenia usług internetowych i Teleinformatycznych ZMSK ZielMAN
  • Wypełnić wszystkie wymagane pola i wydrukować wygenerowany wniosek
  1. Podpisać czytelnie i uzyskać podpis przełożonego (kierownika jednostki) wraz z pieczątką
  2. Dostarczyć w taki sposób przygotowany dokument do Centrum Komputerowego UZ osobiście lub pocztą wewnętrzną UZ
  • lub
  1. Podpisać czytelnie, przekazać oryginał lub przesłać skan przełożonemu (kierownikowi jednostki)
  2. Przełożony jednostki po podpisaniu i opieczętowaniu przesyła samodzielnie lub przez Pracownika jednostki (np. z sekretariatu) zeskanowany formularza na adres: serwis@ck.uz.zgora.pl

 

Na podstawie ww. dokumentu, administrator tworzy konto podając informacje potrzebne do ustanowienia komunikacji z serwerem.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.