Tymczasowe przedłużenie działania oprogramowania STATISTICA

Działanie programu Statistica można tymczasowo przedłużyć tylko jeden raz na każdym komputerze:

 1. na 14 dni – w przypadku instalacji jednostanowiskowych (a takie zapewne ma większość użytkowników indywidualnych),
 2. na 28 dni – w przypadku instalacji sieciowych.

PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA STATISTICA

Instalacje jednostanowiskowe

 

Sposób 1 (zalecany): ***

 

Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora):

 

 1. Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym - domyślnie jest to folder:
   
  • dla Statistica 12.5: C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12 lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.
  • dla Statistica 13.1: C:\Program Files\Dell\STATISTICA 13 lub C:\Program Files (x86)\Dell\STATISTICA 13.
  • dla Statistica 13.3: C:\Program Files\Statistica\STATISTICA 13 lub C:\Program Files (x86)\Statistica\STATISTICA 13.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk "Prześlij". Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go wprowadzić do programu Statistica.

 

Sposób 2:

 

Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica ma połączenie z siecią Internet (i użytkownik ma uprawnienia administratora):

 1. Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych)
 2. Należy na uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję „Uruchom jako administrator
 3. W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk „Aktualizuj licencję” (w angielskiej wersji programu „Update License…”)
 4. Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na „Krótkoterminowe odnowienie” („Request Extension”). Zostanie  wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.
Okienko powiadomienia Okienko aktualizuj licencję Okienko licencja zaktualizowana

Instalacje sieciowe

 

Sposób 1 (zalecany): ***

 

Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora):

 1. Jeśli komputer pełniący funkcję serwera licencji Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny z serwera licencji Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze FLEXlm - domyślnie jest to folder:
  • dla Statistica 12.5:  C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm
  • dla Statistica 13.1: C:\Program Files\Dell\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\Dell\FLEXlm,
  • dla Statistica 13.3: C:\Program Files\Statistica\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\Statistica\FLEXlm.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx.
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk "Prześlij". Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

 

Sposób 2:

 

Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica ma połączenie z siecią Internet (i użytkownik ma uprawnienia administratora):

 1. Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych)
 2. Uruchamiamy na serwerze „Menedżer licencji sieciowej” (w wersji angielskiej „Concurrent License Manager") - należy to zrobić z prawego klawisza myszy wybierając opcję „Uruchom jako administrator
 3. Klikamy przycisk „Aktualizuj licencję” („Update License…”)
 4. Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na „Krótkoterminowe odnowienie” („Request Extension”). Zostanie  wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

*** UWAGA:

Możliwe jest, że (dotyczy procedury opisanej w Sposobie 2) poprawna komunikacja pomiędzy komputerem na którym jest zainstalowana Statistica a serwerem rejestrującym Statistica zostanie zablokowana (np. przez program antywirusowy, firewall, lub brak odpowiednich uprawnień), wówczas przedłużenie działania się nie powiedzie i każda kolejna próba także się nie uda (na danym komputerze próba tymczasowego przedłużenia może być zastosowana tylko jeden raz). Dlatego sugerujemy stosować nieco bardziej pracochłonną, ale pewną metodę (tzn. Sposób 1) poprzez stronę: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx

 

PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA DODATKU ZESTAW DO ANALIZ MARKETINGOWYCH I RYNKOWYCH

Aby przedłużyć działanie Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych należy użyć pliku licencyjnego License.xml (na link należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."). Plik należy skopiować do katalogu, w którym zestaw jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne). Dodatkowo po podmianie pliku licencyjnego License.xml należy uruchomić oprogramowanie Statistica, w menu wchodzimy do Analizy Marketingowe i Rynkowe -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik License.xml zapisany uprzednio w folderze C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne.


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.