WEBMAIL AKTYWACJA

W przypadku otrzymania wiadomości pocztą elektroniczną zatytułowanej "WEBMAIL AKTYWACJA" lub innej podejrzanie wyglądającej...

Szanowni Państwo

 

W ostatnim czasie do pracowników i studentów UZ docierają listy z komunikatem informującym o przekroczeniu limitów skrzynki pocztowej
o przykładowej treści:

 

 

WEBMAIL AKTYWACJA

 

Przekroczono limit skrzynki pocztowej do przechowywania, jak ona została ustawiona przez administratora, a nie będzie mógł odbierać nowe maile Do Należy ponownie należy sprawdzić jego poprawność. Aby ponownie zatwierdzić kliknij <link>


Prosimy w żadnym przypadku NIE OTWIERAĆ załączonych linków do stron z formularzami.


Wypełnienie takich formularzy może skutkować utratą zawartości skrzynki pocztowej oraz wykorzystaniem Państwa konta do wysyłania wiadomości uznawanych za SPAM.


W przypadku stwierdzenia, że konto zostało wykorzystane przez osoby trzecie będzie ono natychmiast zablokowane.


Informacje dla użytkowników sieci komputerowej UZ znajdują się również na stronie Centrum Komputerowego (http://www.ck.uz.zgora.pl).


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.