Zadania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • rozbudowa i administrowanie pracą węzłów uniwersytckiej, szkieletowej sieci komputerowej, łączącej istniejące oraz zbudowane w przyszłości podsieci poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz podsieci innych użytkowników spoza Uczelni,
 • budowa węzłów Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN,
 • koordynacja prac związanych z rozwojem bazy informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN, środowiska naukowego Zielonej Góry i regionu,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju lokalnych, metropolitalnych i regionalnych sieci komputerowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania dla lokalnych, metropolitalnych i regionalnych sieci komputerowych,
 • udostępnienie wszystkim użytkownikom usług sieciowych takich np. jak: Mail, FTP, WWW,
 • archiwizacja oprogramowania typu public domain,
 • tworzenie uczelnianych i regionalnych serwisów informacyjnych,
 • włączanie ośrodków i abonentów spoza Uniwersytetu Zielonogórskiego do uczelnianych węzłów komputerowej sieci rozległej,
 • poszerzanie zakresu i jakości usług, np. zwiększanie szybkości transmisji, ochrona danych przechowywanych na serwerach Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów itp. związanych z budową sprzętu sieciowego, budową i wykorzystaniem sieci komputerowych oraz podstawowego oprogramowania użytkowego,
 • koordynacja prac związanych z rozwojem baz danych na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego jak również zielonogórskiego środowiska naukowego i technicznego,
 • współpraca zagraniczna z jednostkami pełniącymi podobne funkcje do realizowanych przez Centrum Komputerowe UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.