Zasady tworzenia adresów poczty elektronicznej

W celu uporządkowania i centralnego zarządzania przez Centrum Komputerowe Uniwersytetu usługą dostępu do poczty elektronicznej wprowadzone zostały jednolite reguły określające postać adresu poczty elektronicznej dla wszystkich pracowników i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
Zostanie usystematyzowany również sposób przydzielania adresów WWW dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
Przyjmuje się, że adres poczty elektronicznej dla pracownika Uniwersytetu będzie miał następującą postać:

 

Pierwsza-litera imienia.nazwisko@jednostka.uz.zgora.pl

 

czyli pracownik Jan Kowalski pracujący w Centrum Komputerowym UZ, będzie mógł korzystać z adresu:

 

J.Kowalski@ck.uz.zgora.pl

 

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego (RN/48/01 z dnia 28.09.2001r.)


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.