Outlook
   Automatyczna konfiguracja ustawień dla Proxy - Internet Explorer

Krok 1. Uruchomienie przeglądarki Internet Explorer

Krok 2. Ustawienia sieci LAN

Krok 3. Automatyczne wywołanie ustawień serwera proxy


Zamknij okno

Krok 1. Uruchomienie przeglądarki Internet Explorer.

Podprogram pozwalający skonfigurować ustawienia serwera pośredniczącego (PROXY/W3Cache)znajduje się w sekcji Narzędzia menu przeglądarki, następnie wybieramy pozycję Opcje internetowe.


Krok 2. Ustawienia sieci LAN.

Wybieramy zakładkę Połączenia, następnie wciskamy przycisk Ustawienia sieci LAN.


Krok 3. Automatyczne wywołanie ustawień serwera proxy.

Zaznaczamy pole Automatycznie wykryj ustawienia, następnie naciskamy przycisk OK.