Outlook
    Automatyczna konfiguracja ustawień dla Proxy - Netscape
    Communicator

Krok 1. Uruchomienie programu Netscape Communicator

Krok 2. Wywołanie ustawień serwera proxy


Zamknij okno

Krok 1. Uruchomienie programu Netscape Communicator.

Aby dokonać zmiany ustawień dla serwerów pośredniczących (PROXY/W3Cache) należy wejśc do menu Edit i wybierać pozycję Preferences.


Krok 2. Automatyczne wywołanie ustawień serwera proxy.

Wybieramy zakładkę Proxies w sekcji Advanced, zaznaczamy pole Automatic proxy configuration i podajemy URL pliku konfiguracyjnego http://www.uz.zgora.pl/proxy.pac. Naciskamy przycisk Reload, a następnie przycisk OK.